Navigation

Rectification

In the last few days, a letter from the President of Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. Joachim Hornegger, to the rector of Batman University, Prof. Dr. Aydın Durmuş, concerning the international reactions to violations of human rights of the Muslim Rohingyas in Myanmar has been quoted incorrectly and in a manner open to misunderstanding in the Turkish media. To rectify the wrong impression which has been given, FAU has made the original document available, together with translations into Turkish and English.


Son günlerde Türk Medya‘sɪnda, Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander-Üniversitesi Başkanɪ‘nɪn, Prof. Dr. Joachim Hornegger’in, Batman Üniversitesi Rektörü’ne, Prof. Dr. Aydɪn Durmuş’a, Myanmar’daki Müslüman Rohingya’lɪlara yapɪlan insan haklarɪ ihlalleri hakkɪnda uluslararasɪ reaksiyonlar ile ilgili olan bir yazɪsɪ, birçok kez hatalɪ ve yanlɪş anlaşɪlɪr bir şekilde zikredildi. Oluşan yanlɪş izlenimi düzeltmek için FAU, orijinal belgeyi ve de Türkçe ve İngilizce çevirilerini hazɪr bulundurmaktadɪr.

Addition informations