UnivIS

Schulpraktische Studien (B)

Lecturers

Details

Time and place

alternativ zu Übung A

  • Einzeltermin am 22.10.2021 8:00-11:15, Room LG H3 GfK-Hörsaal (155 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 29.10.2021 8:00-11:15, Room LG H3 GfK-Hörsaal (155 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 12.11.2021 8:00-11:15, Room LG H6 BISSANTZ-Hörsaal (240 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 19.11.2021 8:00-11:15, Room LG H3 GfK-Hörsaal (155 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 26.11.2021 8:00-11:15, Room LG H3 GfK-Hörsaal (155 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 03.12.2021 8:00-11:15, Room LG H3 GfK-Hörsaal (155 Plätze) (exclude vac) ICS
  • Einzeltermin am 17.12.2021 8:00-9:30, Room LG H1 (446 Plätze) (exclude vac) ICS

Additional information

www: https://www.studon.fau.de/crs4171911_join.html

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg